Cărți

C

Managementul ciclului de viață al sistemelor software

„În epoca de azi, progresul tehnologic și digitalizarea se dovedesc a fi, din ce în ce mai mult, o stradă cu sens unic ce străbate și chiar transcede planeta.”

Dr. Daniel Metz

Digitalizarea nu mai e un capriciu. Uneori, nu mai e nici măcar o opțiune. Digitalizarea este parte a unui modus vivendi actual, o realitate pentru două treimi din populația lumii.

Tocmai de aceea, pentru omniprezența digitalului în viețile noastre, cartea pe care am scris-o, „Managementul ciclului de viață al sistemelor software”, este disponibilă online gratuit, pentru toți cei care vor să înțeleagă mai bine lumea în care trăim, indiferent că este vorba despre elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi, sau, pur și simplu, oameni curioși și deschiși spre cunoaștere.

DAS MANAGEMENT DES SOFTWARE-LEBENSZYKLUS

„In der heutigen Zeit erweisen sich der technologische Fortschritt und die Digitalisierung zunehmend als Einbahnstraße, die den Planeten durchquert und sogar überschreitet.”

Dr. Daniel Metz

Die Digitalisierung stellt keine Laune dar. Manchmal nicht einmal eine Option.
Für zwei Drittel der Weltbevölkerung ist Digitalisierung bereits Teil eines aktuellen Modus Vivendi.

Angesichts der Allgegenwart des Digitalen in unserem Leben ist das von mir geschriebene Buch „DAS MANAGEMENT DES SOFTWARE-LEBENSZYKLUS” kostenlos online verfügbar, und zwar für alle, die die Welt, in der wir leben, besser verstehen wollen, seien es Schüler, Studenten, Masterstudenten und Doktoranden oder einfach nur neugierige Menschen, die offen für Wissen sind.

Digital Talent Management. Insights from the Information Technology and Communication Industry

„The biggest mistake one can make is to restrict in any way the freedom of expression of a person whose intelligence and creativity are far above average. We need to let them speak their mind.”

Daniel Metz

În cartea al cărei co-autor sunt – „Digital Talent Management Insights from the Information Technology and Communication Industry” – am abordat teme de interes general pentru orice manager, indiferent de nivelul de experiență. Cartea poate fi interesantă și pentru orice tânăr talent aflat la început de drum, pentru a putea înțelege mai bine mediul profesional în care pătrunde.  

Articole recente